KIEROWNIKA DZIAŁU PRZEWOZÓW

Ogłoszenie nieaktualne!
Miejsce pracy: Białystok

GŁÓWNE ZADANIA: •Właściwe planowanie czasu pracy podporządkowanych pracowników, w tym kierowców autobusowych •Nadzór nad realizacją harmonogramów czasu pracy, •Prowadzenie dokumentacji związanej z dyspozycją i eksploatacją taboru, •Utrzymywanie regularności i ciągłości przewozów autobusowych, likwidowanie zakłóceń w przewozach oraz analizowanie przyczyn ich powstawania, •Prowadzenie ewidencji czasu pracy podporządkowanych pracowników, OCZEKUJEMY: •Wykształcenia wyższego •Znajomości przepisów ustawy o czasie pracy kierowców •Biegłej znajomość pakietu MS Office •Umiejętności planowania i prowadzenia drobnych projektów •Wysoko rozwiniętych umiejętności organizacyjnych, rzetelności, skrupulatności i dokładności •Wysokiej kultury osobistej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy •Umiejętności interpersonalnych na wysokim poziomie KANDYDATA POWINNY RÓWNIEŻ CECHOWAĆ: •Dokładność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań •Odpowiedzialność i inicjatywa w działaniu •Umiejętność pracy pod presją czasu Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku OFERUJEMY: •Rozwój kompetencji i możliwość doskonalenia zawodowego •Stabilną pracę i możliwość rozwoju zawodowego •Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę •Pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne…) DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA Będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami. Życiorysy zawodowe prosimy wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 lub drogą mailową na: sekretariat@pksnova.pl W cv prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKS NOVA S.A. znajduje się w zakładce Firma na naszej stronie www.pksnova.pl