Pracownik Grup Interwencyjnych

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Solid Security Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Białystok
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa, Sezonowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Poszukiwana osoba na stanowisko Pracownika Grup Interwencyjnych

Opis stanowiska:

– Weryfikacja stanu zabezpieczenia monitorowanych obiektów
– Podjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia stanu prawidłowego zabezpieczenia

Wymagania:

– Niekaralność
– Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej
– Mile widziana Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
– Mile widziane prawo jazdy kat. B
– Sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
– Dyspozycyjność

Oferujemy:

– System pracy 24/48
– Atrakcyjne wynagrodzenie

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o dopisanie następujacej klauzuli w środku CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Ochrony – Załogi Interwencyjne .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Group Sp. z o. o. sp. k., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Solid Group Sp. z o. o. sp. k.,  ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Group Sp. z o. o. sp. k.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.